V případě zadané práce odevzdávejte do Moodlu ve stanovené datum.