1) Práce označené k poslání, odevzdávejte zde v Moodlu, neposílejte je na můj školní email.  Termín k odvezdnání je vždy do týdne, od pátku do pátku do 14:00.

2) Nejedná se o domácí úkoly, ale o distanční (dálkovou) formu studia a proto z některých zadaných prací budete klasifikováni. 

3) Neplnění zadaných úkolů se zapisuje, na konci školního roku může velkou měrou ovlivnit konečnou známku či neklasifikaci tzn. N .

4) Prosím reagujte na připomínky a podněty k předělání či doplnění práce.

5) Jako pomoc při studiu můžete využít následující stránky www.jazyky-online.info , www.helpforenglish.cz .