Podmínky klasifikace:

  1. Každou hodinu žák odevzdá zadanou práci do výukových materiálů.
  2. Pokud práce nebude odevzdána v termínu, bude klasifikována známkou 5.
  3. Za neodevzdání práce v hodině bude hodina klasifikována známkou 5 (váha 10).
  4. Práce budou dodělávány žáky průběžně a na požádání budou zpřístupněny příslušné výukové materiály a poté budou známkovány opakovaně se stejnou váhou jako původní práce.
  5. Upozorňuji, že jste byli na počátku školního roku seznámeni se skutečností, že pokud nebudou někteří žáci odevzdávat pravidelně zadané práce, bude využita nová úprava hodnocení výsledků vzdělávání - od průměru 4,2 - nedostatečná.
  6. Na konci školního roku budou všechny práce v kurzu odevzdány, jinak nebude žák hodnocen. (v případě že hodnocení za 2. pololetí bude od průměru 4,2 výše - nedostatečná)

 

Help with Search courses